Informace    a   doporučení          /            Stěhovací služba         kubik

www.cenynizke.cz

                    
Stěhovací a vyklízecí služby provádíme 24 hodin, 7 dnů v týdnu, 365 dní v roce.

 

 V období od 22,00 hod – do 06,00 hod se navyšuje noční sazba za každého pracovníka o

60,-Kč

za

1 hodinu práce

( 1,-Kč)

za

1 minutu práce)

 

První hodina práce se účtuje jako celá,potom se počítá na minuty.
Sídlo firmy máme ve Znojmě a příjezd na místo nakládky v tomto městě je zdarma.
Také  přeprava zboží při využívání služby stěhování je ve Znojmě   zdarma
Při přepravě zboží z místa nakládky do místa vykládky,se nezapočítává práce za stěhování.
( Neplatí v první započaté hodině )

Doprava pracovníků na určené místo je zdarma.
Všechny ceny stěhovacích a vyklízecích služeb se počítá od okamžiku přistavení stěhovacího vozu a začátku práce s Vaším souhlasem.
Viz  ceník Stěhování

 

JAK SE PŘIPRAVIT NA STĚHOVÁNÍ  ?

Nejlepší je přípravou začít 2 – 5 dnů před stěhováním.Skříně,komody,obývací stěny,stolky atd. je nutné vyprázdnit od všech věcí a poliček,které by se při přepravě mohli poškodit.
Systém nakládání  nábytku na stěhovací vůz se řídí seznam : Obývací stěnu,vitrínu,část pytlů a krabic,komody a sedací soupravy ,ledničky,piána  atd.

V určený den se postarejte o volný příjezd stěhovacího vozu co nejblíže k objektu.Čím blíž se může náš stěhovací vůz  zaparkovat,tím rychleji  proběhne nakládka a vykládka a tím méně Vás bude stát stěhování / vyklízení.

V případě, že si zákazník stěhované věci bude balit sám,můžeme zajistit prodej našeho balícího materiálu dle výrobku. Viz  ceník balících potřeb

Nebo Vám můžeme krabice bez platně zapůjčit  Viz  bez platné zapůjčení
( Pro přestěhování 2 pokojového bytu je zapotřebí 30 –až- 50 krabic.

V případě,že se rozhodnete svěřit zabalení stěhovaných věcí našimi pracovníky,tak klikněte na odkaz
Viz  balící služba