Pojištění  /  Stěhovací služba         kubik

www.cenynizke.cz

 

Veškerý náklad, který převážíme např. Vaše věci a nábytek jsou automaticky pojištěny u ČESKÉ  PODNIKATELSKÉ  POJIŠŤOVNY, A. S.
Pojištění  se v stahuje na stěhované předměty  a také na zařízený prostor, kde se provádí stěhování.
Nábytek a věci jsou pojištěný během přenášky do stěhovacího vozu, převozu na určené místo,vykládky a rozmístění v určených prostorách.
Pojištění platí na území  ČR a celé EVROPY  

Naše pojistné smlouvy
Foto kopie